Familie billede

Hestkær Family Rooms – En god blanding mellem hotel, Bed & Breakfast, feriecenter og camping 🙂

Vi har i slutningen af 2015 overtaget den tidligere Hestkær Friskole, som har fungeret som skole fra 1916 frem til 2012. Vi ønskede at holde ånden ved lige og lade det hele forblive i et skole tema. Vi har forsøgt at lave et sted, hvor børnene kan lege og forældrene kan slappe af.

Når du tjekker ind på Hestkær Family Rooms, tjekker du ikke ind på værelse 1, 2, 3 osv. Du tjekker ind i store spændende værelser, med temaer som: Matematik, Biologi, Geografi, Musik og Gymnastik.

Vi har forsøgt at gøre specielt plads til børnefamilien, som eksempelvis har brugt en hel dag i Legoland, hvor børnene ikke altid er klar til at blive “spærret inde” på et hotelværelse. Her er rammerne til at børn kan lege videre, både inde og udendørs.

Vi har udnyttet en stor del af bygningernes mange kvadratmeter til fælles underholdning. Vi må sande at solen ikke altid skinner i Danmark og derfor var det meget vigtigt for os at sikre vores gæsters velbehag, trods det måtte regne udendørs. Vi har derfor opstillet et stort lege / tumle telt, med madrasser, hoppeborg, bolde mm. Derudover findes der fælles arealer med poolbord, dart, bold rum, spille arkader, bordtennis, bordfodbold, LEGO, tegneredskaber og meget mere. Vi har ligeledes gjort plads til at forældrene kan slappe af og nyde roen, i vores landlige omgivelser, mens børnene leger.

Vi har kort sagt forsøgt at skabe et feriested, som ikke er helt som andre steder, hvor det ofte blot benyttes til overnatning og ikke meget andet. Vi oplever hvert år, enormt mange positivt overraskede gæster, som har ønsket at forlænge deres ophold. Vi har oplevet mange familier, som har droppet den planlagte tur i forlystelsespark, fordi børnene ville blive og lege hos os. Vi har oplevet så mange dejlige og glade børn og forældre, som har bekræftet os i, at vi er på vej den rette vej. Vi har derfor nu tilføjet endnu flere legeredskaber til børnene, samt en lang række opgraderinger af både værelser og fællesarealer, så forældrene ligeledes kan nyde opholdet til fulde.

Vi håber at få lov til at give jeres familie en oplevelse I sent vil glemme.

 

Hestkær Family Rooms – A good mix between a hotel, holiday resort, Bed & Breakfast and camping 🙂

We have at the end of 2015, taken over the former Hestkær Private School, which has served as a school from 1916 until 2012. We wanted to keep the spirit of the school and leave everything in a school theme. We have tried to create a place where children can play and the parents can relax.

When you check into Hestkær family Rooms, you do not stay at the room 1, 2, 3 and so on. You check into large classrooms, with themes such as: Mathematics, Biology, Geography, Music and Preeschool.

We have tried to make space specificly for families with children, who has spent a whole day in Legoland, where children are not always ready to be “locked up” in a hotel room. Here there are room for children to play on, both indoors and outdoors.

We have used a large part of the building’s many square meters for common entertainment areas. It was very important for us to ensure our guests’ well-being, although it may rain outdoors. We have therefore put up a large play / grapple tent with mattresses, bouncy castle, balls etc. There are also common areas with pool table, darts, ball room, game arcades, table tennis, table football, LEGO, drawing tools, and more. We have also made room for the parents to relax and enjoy the serenity of our rural surroundings, while the children play.

In short, we tried to create a resort, which are not quite as other resorts, where it is often only used for sleeping and nothing else. Every year we experience a lot of positive surprised guests, who wish to extend their stay. We have seen many families who have dropped the planned trip to an amusement park, because the children rather would stay and play at our facilities. We have experienced so many wonderful and happy children and parents, who have confirmed to us, that we are heading the right direction. We have now added even more children’s play facilities, as well as a large number of upgrades of both rooms and common areas, so the parents can also enjoy their stay to the fullest.

We hope to be able to give your family an experience you wont soon forget.

Hestkær Familienzimmer – Eine gute Mischung zwischen einem Hotel, Ferienanlage, Bed & Breakfast und Camping 🙂

Wir haben am Ende des Jahres 2015, übernommen ehemaligen Hestkær Privatschule, die als Schule von 1916 bis 2012 gedient hat, wir den Geist der Schule zu halten wollte, und alles, was in einer Schule Thema verlassen. Wir haben versucht, einen Ort zu schaffen, wo Kinder spielen können und die Eltern sich entspannen können.

Wenn Sie in Hestkær Family Rooms überprüfen, Sie bleiben nicht im Zimmer 1, 2, 3 und so weiter. Sie prüfen in große Klassenzimmer, mit Themen wie: Mathematik, Biologie, Geographie, Musik und Preeschool.

Wir haben versucht, Platz zu machen speziell für Familien mit Kindern, die einen ganzen Tag in Legoland verbracht hat, wo die Kinder sind nicht immer bereit, in einem Hotelzimmer werden gesperrt. Hier gibt es Platz für Kinder zum Spielen auf, sowohl drinnen als auch im Freien.

Wir haben einen großen Teil des Gebäudes viele Quadratmeter für gemeinsame Unterhaltung Bereichen eingesetzt. Wir müssen erkennen, dass die Sonne nicht immer in Dänemark scheint und deshalb war es für uns sehr wichtig Wohlergehen “unserer Gäste zu gewährleisten, auch wenn es draußen regnen kann. Wir haben eine große Spiel- / Grapple Zelt gemacht, mit Matratzen, Hüpfburg, Bälle etc. Es gibt auch Gemeinschaftsräume mit Billardtisch, Dart, Ballsaal, Spielhallen, Tischtennis, Tischfußball , LEGO, Zeichenwerkzeuge und vieles mehr. Wir haben Platz gemacht auch für die Eltern die Ruhe unserer ländlichen Umgebung zu entspannen und zu genießen, während die Kinder spielen.

Kurz gesagt, haben wir versucht, eine Ferienanlage zu schaffen, die nicht ganz so anderen Ferienanlage sind, wo es oft nur zum Schlafen und nichts anderes verwendet wird. Wir haben über die 2016 Saison eine enorme Menge an positiv überrascht Gäste erlebten, die wollten ihren Aufenthalt zu verlängern. Wir haben viele Familien gesehen, die die geplante Reise in einen Vergnügungspark fallen gelassen haben, weil die Kinder nicht und in unseren Einrichtungen bleiben würde spielen. Wir haben so viele wunderbare und glückliche Kinder und Eltern erlebt, die uns bestätigt haben, dass wir die richtige Richtung. Wir haben jetzt noch mehr Kinderspielplätze, sowie eine große Anzahl von Upgrades von Zimmern und öffentlichen Bereichen, so dass die Eltern auch ihren Aufenthalt genießen können.

Wir hoffen, dass Sie Ihrer Familie eine Erfahrung machen können, die Sie bald vergessen werden.