Online Booking

Værelsespriser

DK) – Vi kan give den bedste pris, hvis I booker direkte her på vores hjemmeside. Se aktuelle priser og book online: ONLINE BOOKING

Hvis I finder samme værelse, lejlighed eller telt billigere andre steder, end her på vores hjemmeside, kontakt os da venligst. Tak.

Der er to priser på hvert værelse, lejlighed og telt:

Room Only (Man betaler først ved afrejse og kan gratis afbestille indtil 7 dage før opholdet)

Non-refundable (Man betaler forud og betalingen er ikke refunderbar)

Vi beklager at det står på engelsk. Vi har normalt flere engelsktalende gæster, end danske.

Hvis I ønsker et godt tilbud på længere ophold eller på flere værelser, så skriv en mail til: info@room4u.dk

Hvis du allerede har reserveret via Booking.com, Hotels.com eller en anden bookingside, kan det stadig være muligt at foretage en billigere reservation direkte ved os.

 

Værelser

Se værelserne her: Værelser

 

Morgenmad

Læs mere her: Morgenmad

 

Sengetøj og håndklæder

En pakke med sengetøj, lagen og et håndklæde – DKK 50,-

 

Ekstra personer (udover det værelset er beregnet til)

Pris: DKK 50,-/nat

Giv venligst besked, hvis I kommer flere personer i værelset, end der er sengepladser til.

 

Hund

Pris: DKK 50,-/nat

Giv venligst besked, hvis I medbringer en hund.

 

EL-bil

Det er muligt at oplade sin elbil på parkeringspladsen. Prisen er DKK 2,40 pr. kWh.

Afbestilling & ændring 

Har man lavet en standard booking, kan den frit afbestilles / ændres indtil 1 dag før opholdet (i corona krisen, derefter er det igen 7 dage). Foretages afbestilling eller ændring efter fristen, vil den samlede pris for opholdet bliver opkrævet og kan ikke refunderes.

Hvis du har foretaget en ikke-refunderbar reservation (Non refundable), refunderes betalingen ikke, hvis bookingen annulleres.

Læs alle betingelser her: Betingelser

Room rates

UK) – We can give the best price if you book directly here on our website. See current prices and book online: ONLINE BOOKING

If you find the same room, apartment or tent cheaper elsewhere than here on our website, please contact us. Thanks.

There is two types of prices on each room, apartment or tent:

Room Only (You only pay on departure and can cancel for free up to 7 days before the stay)

Non-refundable (You pay in advance and the payment is non-refundable)

If you want a good deal for longer stays or for more rooms, please send an email to: info@room4u.dk

If you already booked through Booking.comHotels.com or any other booking site, it might still be possible to make a cheaper reservation directly with us.

 

Rooms

Have a look at the Rooms here: Rooms

 

Breakfast

Read more here: Breakfast

 

Bedding and towels

A package with linens, sheets and a towel – DKK 50,-

 

Extra people (in addition to what the room is set for)

Price: DKK 50,-/night

Please let us know if there are more people in the room than there are beds for.

 

Dog

Price: DKK 50,-/night

Please let me know if you bring a dog.

 

Electric car

It is possible to charge your electric car in the parking lot. The price is DKK 2,40 per. kWh.

 

Cancellation & Change

If you have made a standard booking (Room only) directly here on our website, it can be freely canceled / changed until 1 day before your stay (during corona crisis, afterwards it´s 7 days). If canceled or modified later than allowed, the total price of the stay will be charged and is non-refundable.

If you made a Non-refundable booking, the payment is not refundable.

See all hotel policies here: Policy

Zimmerpreise

DE) – Wir können den besten Preis geben, wenn Sie direkt hier auf unserer Website buchen. Aktuelle Preise anzeigen und online buchen: ONLINE BOOKING

Wenn Sie das gleiche Zimmer, Apartment oder Zelt anderswo als hier auf unserer Website billiger finden, kontaktieren Sie uns bitte. Vielen Dank.

Es gibt zwei Arten von Preisen für jedes Zimmer, jede Wohnung oder jedes Zelt:

Room only (Sie zahlen nur bei der Abreise und können bis zu 7 Tage vor dem Aufenthalt kostenlos stornieren)

Non-refundable (Sie zahlen im Voraus und die Zahlung ist nicht erstattungsfähig)

Es tut uns sehr leid, dass alles auf Englisch ist.

Wenn Sie ein gutes Angebot für längere Aufenthalte oder mehr Zimmer wünschen, senden Sie bitte eine E-Mail an: info@room4u.dk

Wenn Sie bereits über Booking.com, Hotels.com oder eine andere Buchungsseite gebucht haben, ist es möglicherweise immer noch möglich, eine günstigere Reservierung direkt bei uns vorzunehmen.

 

Zimmers

Sehen Sie sich die hier Zimmer: Zimmers

 

Frühstück 

Lesen Sie hier mehr: Frühstück

 

Bettwäsche und Handtücher

Ein Paket mit Bettwäsche, Laken und einem Handtuch – DKK 50,-

 

Zusätzliche Personen (zusätzlich zum Zimmer für)

Preis: DKK 50,-/Nacht

Bitte lassen Sie uns wissen, ob mehr Personen im Zimmer sind als Betten.

 

Hunde

Preis: DKK 50,-/Nacht

Bitte lassen Sie uns wissen, wenn Sie einen Hund mitbringen.

 

Elektroauto

Es ist möglich, Ihr Elektroauto auf dem Parkplatz aufzuladen. Der Preis beträgt DKK 2,40 pro. kWh.

 

Stornierung & Änderung

Wenn Sie eine Standardbuchung (Room only) direkt hier auf unserer Website vorgenommen haben, kann diese bis 1 Tag vor Ihrem Aufenthalt (während der Koronakrise, danach 7 Tage) frei storniert / geändert werden. Bei Stornierung oder Änderung später als zulässig wird der Gesamtpreis des Aufenthalts berechnet und ist nicht erstattungsfähig.

Wenn Sie eine nicht erstattbare (Non refundale) Buchung vorgenommen haben, wird die Zahlung nicht zurückerstattet, wenn Sie stornieren.

Alle Hotelrichtlinien finden Sie hier: Hotelpolitik